Stavba sportovní haly v Bernarticích

Stavba sportovní haly v Bernarticích

Článek Marhold - Novinky ze staveb

Aktualizováno 5. 3. 2024

V Bernarticích na Trutnovsku staví společnost MARHOLD nízkoenergetickou sportovní halu se zázemím pro TJ Bernartice

Dělníci dokončují instalaci vzduchotechniky, hala bude vybavena rekuperací a vytápěním tepelnými čerpadly. Před nedávnem byla dokončena betonáž podlah, o celkové ploše asi 900 m2, a po vyschnutí půdy budou následovat venkovní úpravy. Na konci minulého roku byla budova zastřešena. „Asi 750 metrů před Bernarticemi je nádherně vidět Sněžka, jsme tu mezi horami. Proto bylo nezbytné zastřešit a zateplit celý obvodový plášť do Vánoc, aby bylo možné stavbu dokončit v požadovaném termínu“, uvedl stavitel Petr Vašek. Ten je plánovaný na konec letošního května.

V nové hale vzniká tělocvična o rozměru 28x16 metrů, v 1. NP pak vstupní foyer se sociálním zázemím pro veřejnost, šatny se sociálním zázemím, kancelář nebo místo pro ping-pong. 2. NP poskytne prostor tribunám a posilovně. Součástí prací bylo také opláštění stavby, vybudování dešťové a splaškové kanalizace, vodovodní přípojky, přípojky Cetin a nízkého napětí. Dále pak vyhloubení, dovoz a montáž jímky na splašky a další práce uvnitř budovy. Stavba se nachází ve svažitém terénu a je částečně podsklepena. Spodní stavba a část 1. NP je monolitická s nosnými zdmi z cihel. Hlavní nosná konstrukce střechy je z lepených KVH nosníků. Opláštění je kombinace monolitu a sendvičových panelů.

Práce na stavbě provázelo od počátku několik komplikací. Jednou z nich byl úzký průjezd ke stavbě. Nezbytné tak bylo vytvoření dalších dvou přístupových cest s velkým převýšením. Komplikace přinášela taky spodní voda a velké množství dešťových přeháněk. Problémy s neúnosným, stále blátivým podložím vystřídalo odbourávání skalnatého masivu pod částí stavby. Při zakládání dělaly problémy sesuvy půdy nad stavbou, kde stojí 14 garáží. Kvůli tomu bylo nutné v minulém roce stavbu na několik měsíců pozastavit.