Rekonstrukce ulice K Vápence je v plném proudu

Rekonstrukce ulice K Vápence je v plném proudu

Článek KVIS - Novinky ze staveb

Aktualizováno 17. 5. 2024

Na stavbě Terminálu Jih a zkapacitnění ulice K Vápence se kromě CH&T Pardubice podílí i společnost Kvis. V současnosti probíhají práce na přeložkách a uložení inženýrských sítí

Z důvodu výstavby kruhového objezdu u budoucího terminálu provedla firma Kvis napojení přeložky vodovodu. Na stávající potrubí se přeložka napojovala ve třech bodech pomocí WAGA spojky. Potrubí se přepojovalo ve dvou etapách z důvodu výškové kolize stávajícího a nového potrubí. Práce musely proběhnout v co nejrychlejším možném čase, aby co nejméně omezily uživatele. Před uvedením do provozu se na potrubí vždy provedly tlakové zkoušky, proplach a rozbory vody.

Dále také probíhá těžení zemního tělesa na zemní pláň a výstavba nových konstrukčních vrstev. Rovněž se pracuje na výstavbě nových obrubníků. V rámci rekonstrukce celé ulice dojde ke změně povrchu komunikace ze žulových kostek na asfaltový povrch, a vznikne zde nová okružní křižovatka u lávky pro pěší, spojující jednotlivá nástupiště hlavního nádraží s jižní částí města. Úpravy se budou týkat i křižovatky Pražská – Teplého, kde dojde k rozšíření silničních pruhů komunikace v ulici Pražská, ostrůvek z ulice Pražské se přemístí do ulice Teplého směrem k pardubickému dopravnímu podniku a v křižovatce budou umístěny semafory.

Na stavbě pracuje společnost Chládek & Tintěra Pardubice ve sdružení s firmou Eurovia CZ a SK. Hotovo by mělo být letos na podzim.