Tramvajová trať Josefa Kotase – Václava Jiřikovského v Ostravě

Dokončili jsme modernizaci tramvajové trati Josefa Kotase v Ostravě.

Článek Hroší stavby Morava - Novinky ze staveb

Aktualizováno 6. 11. 2023

V rámci modernizace trati Josefa Kotase – Václava Jiřikovského v Ostravě jsme realizovali kompletní rekonstrukci trati s cílem zvýšení rychlosti projíždějících tramvají. Provedli jsme kompletní výměnu tramvajového svršku v délce 2 x 958 metrů a upravili jsme parametry koleje tak, abychom mohli dosahovat požadované rychlosti až 80 km/hod. V rámci stavby byla provedeny i nové konstrukční vrstvy v tramvajovém spodku včetně nového odvodnění. Úsek rekonstruované trati jsme svařili do bezstykové koleje a následně jsme kolejnice upravili strojním broušením, což přispělo k plynulé jízdě.

V rámci modernizace trati Josefa Kotase – Václava Jiřikovského v Ostravě jsme realizovali kompletní rekonstrukci trati s cílem zvýšení rychlosti projíždějících tramvají. Provedli jsme kompletní výměnu tramvajového svršku v délce 2 x 958 metrů a upravili jsme parametry koleje tak, abychom mohli dosahovat požadované rychlosti až 80 km/hod. V rámci stavby byla provedeny i nové konstrukční vrstvy v tramvajovém spodku včetně nového odvodnění. Úsek rekonstruované trati jsme svařili do bezstykové koleje a následně jsme kolejnice upravili strojním broušením, což přispělo k plynulé jízdě.


Abychom snížili hluk a vibrace, instalovali jsme protihlukové prvky. Na trati jsme umístili vnější a vnitřní nízké protihlukové clony (NPC) s vegetačním pokryvem, což pomáhá omezit hluk od tramvají. Kromě toho jsme tramvajové koleje vybavili lepenými bokovnicemi, což také přispělo ke snížení hluku a vibrací při průjezdu.

Další úpravy zahrnovaly výměnu trolejového drátu na délce 2,5 km a modernizaci nosných lan, výložníků, izolací, děličů, odpojovačů napáječů, úsekových dělení a výměnného pole. Provedli jsme také výměnu vnitřních stožárů trakčního vedení a opatřili sloupy TV novými PKO (protikorozními nátěry). Celkově tyto úpravy pomohly zlepšit provoz a komfort na tomto tramvajovém úseku.