Rozvoj průmyslové zóny Solnice-Kvasiny

Rozvoj průmyslové zóny Solnice-Kvasiny

Článek CH&T Pardubice - Novinky ze staveb

Aktualizováno 12. 3. 2024

Na rozšíření průmyslové zóny Solnice-Kvasiny se podílí hned několik firem holdingů enteria a ventio

Celkovým záměrem stavby je zajištění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na rozvoj průmyslu v těsné blízkosti města Solnice a obce Kvasiny. Práce byly zahájeny v září minulého roku, hotovo by mělo být v roce 2026. 

Práce se budou týkat výstavby základních přístupových komunikací, nového silničního a železničního mostu. Nedílnou součástí stavby jsou rovněž objekty technické infrastruktury – vodovod, splašková a dešťová kanalizace, vodojem, úpravy a přeložky koryt vodních toků, retenční nádrže atd.. Budou také provedeny přeložky a nová vedení elektrických a sdělovacích kabelů, nová vedení plynovodů, součástí je i vybudování nové regulační stanice. Zajištěny budou také úpravy v rámci objektů dráhy a to jak samotné železnice (provizorní a definitivní přeložka trati), tak i železničního přejezdu a kabelových vedení. Následně bude provedena výsadba a vegetační úpravy.

V rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu" se na realizaci stavby podílí sdružení firem M-SILNICE, EUROVIA CS, a Chládek a Tintěra, Pardubice.

Na stavbě podílí hned několik firem z holdingů enteria a ventio. Za CH&T Pardubice to jsou Silničáři, Kolejáři, Mosťáci a divize Dopravy a mechanizace. Dále firmy Kvis, Revis, GON a Hrochostroj.