Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny je spojením sil holdingových firem v čele s CH&T Pardubice

Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny je spojením sil holdingových firem v čele s CH&T Pardubice

Článek CH&T Pardubice - Novinky ze staveb

Aktualizováno 21. 5. 2024

Zajištění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na rozvoj průmyslu v těsné blízkosti města Solnice a obce Kvasiny stojí za rozšiřováním tamější průmyslové zóny.

V těsné blízkosti stávajícího závodu Škoda Auto a.s. probíhá výstavba základních přístupových komunikací, silničního a železničního mostu. Nedílnou součástí stavby jsou rovněž objekty technické infrastruktury jako vodovod, splašková a dešťová kanalizace, vodojem, úpravy a přeložky koryt vodních toků, retenční nádrže a mnoho dalšího, na čemž pracuje společnost KVIS. „Náš předmět díla se line celou stavbou, a tak je koordinace, spolupráce a ohleduplnost nutnou podmínkou pro hladký průběh prací všech zúčastněných, všichni se snaží táhnout za jeden provaz“, pochvaluje spolupráci na stavbě Tomáš Danda, stavitel společnosti KVIS.

Součástí je i realizace přeložek ocelových vysokotlakých (VTL) a plastových střednětlakých (STL) plynovodů, výstavba nového STL plynovodu a nové VTL regulační stanice, které provádí firma Revis. „Spolupráci s CH&T hodnotíme velmi dobře, stavitel Michal Kment je profesionál každým coulem a jeho aktivní přístup stavbu směřuje tím správným směrem. Díky Michalovi Pirklovi, řediteli naší divize plyn VVTL a VTL, se podařilo vyřešit určité technické problémy v zadávací dokumentaci. Důležitý je pro nás i vztah s provozovatelem sítě GasNet, a ten máme na této stavbě, v této regionální oblasti, nadstandardní“, říká Marek Panuš, jednatel společnosti Revis.

Divize mostních staveb zajišťuje stavbu železničního mostu. Provizorní přeložku koleje měla na starosti firma GON. Součástí je i stavba opěrné stěny podél komunikace, na jejíž vybudování je využita metoda mokrého stříkaného betonu. Výhodou stříkaného betonu je rychlá aplikace, po které lze okamžitě provést konečnou úpravu, minimální prašnost a velmi vysoká přilnavost směsi k základně. Pomocí stříkaného betonu, tenkostěnných železobetonových konstrukcí se staví všechny druhy nádrží, bazénů, oblouků, kleneb a jiných konkávních nebo konvexních konstrukcí. Stříkaný beton se provádí za účelem zpevnění různých struktur.

Kromě mostařů se na rozvoji centrální průmyslové zóny podílí i další divize společnosti CH&T Pardubice, a to konkrétně divize silničních staveb, kolejových staveb a samozřejmě i středisko dopravy a mechanizace zajišťující potřebné pracovní stroje. Na stavbě se podílel i Hrochostroj. Jednalo se například o sejmutí a následnou pokládku 450 metrů železničního svršku, pomocí obnovovacího stroje SMD 80.N.

Stavba je realizována ve sdružení firem M-SILNICE a.s., EUROVIA CS, a.s. a Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. a investorem je Královéhradecký kraj.